Spring op weg naar de toekomst

De beste kinderopvang is altijd ‘onderweg’. Wij (Spring) zijn met z’n allen dan ook altijd in beweging: op zoek naar beter, effectiever en leuker. In de eerste plaats voor de kinderen, maar ook voor de ouders, onze medewerkers én onze partners. Onze route voor de komende jaren hebben wij onder het motto ‘Spring op weg naar de toekomst’ vastgelegd in nieuwe strategische ambities. Deze ambities liggen natuurlijk niet alleen binnen Spring, maar ook daarbuiten. Daarom leggen collega's Annet, Annemartien, Ellen en Brenda uit wat deze hernieuwde strategie voor onze partners betekent.

Rijke omgeving voor het kind

De samenwerking met het onderwijs staat in deze nieuwe strategie hoog op de agenda. Annet van Zon, directeur-bestuurder: “De coronaperiode is een erg gekke tijd geweest, maar het heeft ook iets gebracht. Het heeft ervoor gezorgd dat we meer gingen samenwerken met het onderwijs en elkaar meer hebben opgezocht. Dit komt ten goede aan de ontwikkeling van het jonge kind, de brede talentontwikkeling van het oudere kind en aan de ondersteuning van ouders.” Om deze reden willen wij de komende jaren nog meer energie steken in een goede en vergaande samenwerking met scholen, bijv. in kindcentra.

Om dit te bewerkstelligen, bouwen wij mee aan kindcentra, waarbij het streven altijd is om een Integraal Kind Centrum (IKC) te ontwikkelen. Hier kunnen kinderen zich de hele dag door blijven ontwikkelen, spelen, leren en elkaar ontmoeten. Annemartien Berkelaar, regiodirecteur: “We willen echt intensief en inhoudelijk samenwerken met het onderwijs én andere partners binnen het IKC. Zo creëren we een nog betere omgeving voor het kind.”

"Zo creëren we een nog betere omgeving voor het kind."

Kansengelijkheid

Ook kansengelijkheid staat hoog op de agenda. Ellen van Prehn, beleidsmedewerker Kwaliteit & Pedagogiek: “We zijn allang geen standaard opvang meer waar kinderen hun tijd doorbrengen omdat de ouders moeten werken. We willen een plek zijn waar alle kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom onderzoeken we bijvoorbeeld ook de mogelijkheden om de buitenschoolse opvang voor alle kinderen te openen. Zo wordt er een gelijk speelveld gecreëerd voor alle kinderen, ongeacht je afkomst of culturele achtergrond.

Samen met partners op zoek

Brenda Berns, manager Kwaliteit & Pedagogiek, vertelt: “Een van de belangrijkste punten binnen deze strategie is dat we samen met onze partners, naar mogelijkheden zoeken.” Volgens Brenda is een mooi voorbeeld hiervan het partnerschap met Springlab, dat past binnen het verdiepen van de pedagogische visie: “Dankzij hun beweegvloeren kunnen we onze kinderen al bewegend laten leren en zich laten ontwikkelen. Een mooie gezamenlijke uitkomst!”