Kort nieuws

Nog meer beweegvloeren!

In ons vorige e-magazine las je al over de beweegvloeren van Springlab die we bij Spring gebruiken om bewegend leren te stimuleren. Afgelopen jaar kregen al tien van onze locaties een beweegvloer. En we hebben goed nieuws: daar komen in 2021 nog tien locaties bij! Zo kunnen nóg meer kinderen op een interactieve manier spelen, leren én bewegen tegelijk.

Vorig jaar is op vier locaties met een pilot gestart. Hier worden de software en spellen voor kleuters getest. Aan de hand van de resultaten uit de testperiode gaat Springlab zowel de software als de spellen verbeteren. Uiteindelijk komt de software voor kleuters op al onze beweegvloeren. Dan kunnen kinderen van 2 tot 6 jaar op 20 Spring-locaties ervan gaan genieten! Bij Spring vinden we bewegen en bewegend leren erg belangrijk. Daarom zijn we continu bezig om te bedenken hoe onze kinderen gezond kunnen blijven. Zo hebben we onze programmalijn ‘Gezond, bewegen en groen’ en zijn we bezig met het ontwikkelen van onze visie op bewegen. De beweegvloeren zijn een innovatief middel waarmee we bewegend leren stimuleren.

Meer weten over de samenwerking tussen Spring Kinderopvang en Springlab?

Onze directeur-bestuurder Annet van Zon heeft hier onlangs samen met Jan-Paul de Beer (oprichter van Springlab) een interview over gegeven voor Clique Magazine. Lees het interview hier. Meer informatie over Springlab is te vinden op hun website.

Investeren in kwaliteit met mogelijkheden van Competenty-app

Bij Spring hechten we waarde aan uitstekende kwaliteit van onze dienstverlening. Die kwaliteit wordt voornamelijk bepaald wordt door de (pedagogisch) professionals in de organisatie. Om de persoonlijke ontwikkeling van onze professionals te stimuleren en te ondersteunen, gaan we aan de slag met Competenty: een app die praktische en simpele tools biedt om onze professionals te helpen op het gebied van competentieontwikkeling. Lees hier meer over Competenty in onze organisatie.

Ondertekening met onze directeur-bestuurder Annet van Zon en Bart Wille van Competenty

Aandacht voor elkaar: een jaar corona

Een jaar corona. De gemeente Helmond ging met verschillende sectoren in gesprek om te vragen hoe zij dit hebben meegemaakt. De kinderopvang was er hier een van. De gemeente sprak met onze directeur-bestuurder Annet van Zon over de invloed van corona op de kinderopvang het afgelopen jaar. Bekijk het filmpje!

IKC De Toermalijn

Spring en Akkoord!-primair onderwijs slaan in de gemeente Venlo de handen ineen om op meerdere plaatsen Integrale Kindcentra te realiseren. IKC De Toermalijn in Tegelen is het eerste integrale kindcentrum dat beide partners samen realiseren. Begin juli hebben bestuurders Annet van Zon (Spring kinderopvang) en Roel Versleijen (Akkoord!-primair onderwijs) hun handtekening gezet onder de samenwerking en zijn ouders geïnformeerd over de op handen zijnde (ver-)nieuwbouw.

Ontwikkeling van kinderen

Een IKC is het hele jaar door, vijf dagen per week geopend en biedt naast onderwijs en opvang ook cultuur, sport, spel en zorg. “Om de ontwikkelkansen voor elk kind daadwerkelijk te verstérken, is meer nodig dan onder een dak gehuisvest zijn en af en toe een leuke activiteit samen”, aldus Roel Versleijen. "We gaan de IKC's vanuit één gedeelde visie op kindontwikkeling inrichten, uitgevoerd door één team", vervolgt hij. Annet van Zon: "Een plek waar elk kind zonder onderbrekingen al zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen en waar gezinnen het hele jaar door terecht kunnen aan hetzelfde loket voor zorg, opvang en onderwijs". "En om dat te realiseren kijken we met deze samenwerking over de grenzen van onze eigen organisaties heen" aldus beiden.