Kinderparticipatie op de bso

'Het beste in een kind naar boven halen'

Spring wil de bijdragen die kinderen in een groep hebben, stimuleren. Goed leren functioneren als zelfstandig persoon in een groep draagt namelijk bij aan de ontwikkelingskansen voor kinderen. Hoe? Door kinderparticpiatie. Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden bij bso Spetter in Venlo. Pedagogisch medewerker Daisy Sleven en pedagogisch coach Marjo Stals vertellen vol trots over ‘hun’ bso.

“Zo’n acht jaar geleden heb ik de kinderraad geïntroduceerd”, vertelt Daisy. “Ik wilde het destijds gezelliger maken op de bso en de kinderen er meer bij betrekken.” De kinderraad bleek een goed middel hiervoor. “De kinderraad is een groep van acht kinderen die bepaalde verantwoordelijkheden heeft, zoals zorgdragen voor de totstandkoming van het activiteitenaanbod. De kinderraad neemt het voortouw en gaat in gesprek met de andere kinderen om ook hun wensen en ideeën te inventariseren. Denk ook aan verantwoordelijkheden als zorgen dat er aan het eind van de dag wordt opgeruimd of dat de regels voor het computergebruik worden nageleefd. Die afspraken hebben we met elkaar gemaakt en de kinderen hebben er hun handtekening onder gezet.”

Daisy Sleven

Volgens Daisy en Marjo draait kinderparticipatie niet alleen om meedenken en meedoen, maar juist ook om verantwoordelijkheden aan kinderen te geven. “Als kinderen wat ouder worden, gaan ze op zoek naar hun identiteit en zoeken ze grenzen op. Soms gaat dat gepaard met negatief gedrag, zoals klieren. Onze insteek is juist een positieve benadering. Geen regeltjes opleggen of dingen voor ze verzinnen, maar vrijheid en verantwoordelijkheid geven en de kinderen vertrouwen. Dat zorgt voor een wisselwerking. Een kind voelt zich serieus genomen en wil graag laten zien dat het hier mee om kan gaan. Op die manier groeit het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid.”

Daisy haalt een voorbeeld aan. “Voor een thema wilde ik wat artikelen inkopen. De kinderen wilden graag mee, ‘want dat is veel gezelliger’. Zo gezegd, zo gedaan. Maar dan moesten ze wel zelf nadenken wat ze konden gebruiken voor het thema en het moest ook binnen het gestelde budget blijven. Er werd uitgezocht, overlegd en met behulp van de winkelmedewerkster uitgerekend of alles binnen het budget bleef. Uiteindelijk waren ze zó trots dat ze het allemaal zelf hadden geregeld.” Marjo: “Door een activiteit op deze manier aan te pakken, stimuleer je de brede ontwikkeling van kinderen. Daarnaast zie je dat Daisy openstaat voor de ideeën van kinderen en dat ze altijd creatieve manieren vindt om daar gezamenlijk vorm aan te geven. Zo’n open houding en de bereidheid van een pedagogisch medewerker om het écht samen met de kinderen te doen, is heel belangrijk.”

“Er hangt hier altijd een hele gemoedelijke sfeer, de kinderen zijn heel spontaan en vooral ook heel betrokken bij ‘hun’ bso.”

Marjo ervaart dat de aanpak bij bso Spetter zijn vruchten afwerpt. “Er hangt hier altijd een hele gemoedelijke sfeer, de kinderen zijn heel spontaan en vooral ook heel betrokken bij ‘hun’ bso.” Daisy: “Ik vind het zo mooi als je een kind zelfvertrouwen kunt meegegeven. Daar ligt echt mijn passie. Als een kind wat meer aandacht en zorg nodig heeft dan gemiddeld, dan vind ik de uitdaging des te groter om het beste in hem of haar naar boven te halen. Kinderparticipatie is hierbij een heel waardevol pedagogisch middel.” Ook ouders merken dat hun kinderen het naar hun zin hebben op de bso. Zo wandelt een jongetje van vier jaar na afloop van het interview vrolijk mee aan de hand van Daisy om het restaurant te laten zien dat de kinderen onlangs zelf hebben ingericht. Daisy: “De eerste dagen was hij heel teruggetrokken, maar na een week voelde hij zich hier als een vis in het water. De ouders herkenden hem niet meer terug. Pas nog kwam een meisje langs dat hier op de bso heeft gezeten en inmiddels naar de middelbare school gaat. Zij kwam terug om te vragen of ze misschien mocht komen helpen, want ze had het hier altijd zo fijn gehad. Een groter compliment kun je niet krijgen, toch?”

Marjo Stals