Jaarverslag

Afgelopen zomer is het officiële jaarverslag van Spring geaccordeerd door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Het is dus al wat langer geleden, maar omdat 2020 anders dan anders was, blikken we in dit e-magazine toch graag kort erop terug.

Een uniek jaar

2020 is misschien wel het bijzonderste jaar uit onze boeken. Daar waar we het jaar begonnen met veel enthousiasme, werd iedereen in februari met het coronavirus geconfronteerd. Een virus dat ons allemaal de rest van het jaar, en verder, bezig heeft gehouden.

Half maart neemt de overheid het besluit om als onderdeel van de coronamaatregelen de kinderopvang tijdelijk te sluiten. Tot 11 mei moesten wij met pijn in ons hart kinderen, ouders en collega's missen. Wij bieden in deze tijd wel noodopvang voor kinderen waarvan ouders een cruciaal beroep hebben, voor kinderen met een bijzondere problematiek of met een moeilijke thuissituatie. Een betekenisvolle rol in de strijd tegen de pandemie. Voor het eerst gaan locaties van ons 24 uur en 7 dagen per week opvang bieden. Uniek in de geschiedenis van Spring. Het is bijzonder voor ons om op zo'n manier iets voor mensen te kunnen betekenen. Gedurende het voorjaar en de zomer mogen onze locaties weer open. We zijn blij om alle kinderen en ouders weer te zien! Helaas blijkt later in het jaar dat de overheid opnieuw zware maatregelen moet treffen. In december gaat de kinderopvang wederom dicht en bieden wij weer noodopvang. Deze sluiting zal voor de dagopvang en het peuteraanbod t/m 7 februari 2021 duren. De buitenschoolse opvang opent haar deuren weer vanaf 19 april 2021.

Verbinding

Alle medewerkers van Spring hebben hun uiterste best gedaan om veiligheid en geborgenheid voor alle kinderen te blijven bieden. Zo is contact gehouden met de kinderen en hun ouders d.m.v. bellen, ‘Tips voor thuis’, vlogs, filmpjes waarin activiteiten werden gedaan met de kinderen en nog veel meer. Uit het oog, maar niet uit het hart. Daarnaast was aandacht voor mogelijke ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. Peuters met een VVE-indicatie konden op aantal van onze locaties in de zomervakantie gratis extra naar het peuteraanbod komen. Ook op andere gebieden hebben we hard aan verbinding gewerkt. Samen met gemeentes, scholen, kinderopvangorganisaties en andere partijen stemmen we in taskforces de regionale maatregelen af. Dit heeft een positief effect op de samenwerking, ook op andere terreinen.

Trots!
Positiviteit zien we ook terug in het medewerkers tevredenheidsonderzoek dat in de zomer van 2020 is uitgevoerd. Medewerkers geven hun baan bij Spring gemiddeld een 7.8. Een mooi cijfer, waar we met elkaar trots op mogen zijn.

Strategische agenda

Ondanks dat de coronapandemie veel van ons heeft gevraagd, hebben we uitvoering kunnen geven aan onze strategische agenda. ‘Spring op weg naar de toekomst’ is ons motto voor de komende 4 jaar. In 2020 zijn er verschillende programmalijnen uitgezet, zoals 'Gezond, bewegen, groen’ en ‘Partnerschap met ouders'. Deze programmalijnen zijn de basis waarop we de komende jaren verder bouwen aan een sterk Spring. We doen dat in de wetenschap dat de beste kinderopvang zichzelf altijd blijft ontwikkelen, net als de kinderen die wij mogen verwelkomen. Wij kijken dan ook met vertrouwen en een nieuwsgierige blik naar de toekomst. In 2021 bouwen we verder aan dit sterke Spring. Dat doen we samen met ouders, opdrachtgevers en partners om gelijke kansen voor alle kinderen te realiseren.

2020 in cijfers

10.936

In 2020 zijn maar liefst 10.936 kinderen opgevangen bij Spring.

  • 4.990 in de buitenschoolse opvang
  • 2.980 in de dagopvang
  • 2.966 in het peuteraanbod

In 2019 waren dit 10.756 kinderen.

60 FTE

806 medewerkers verdeeld over 549 FTE waren in dit jaar bij ons in dienst. Een toename van 60 FTE ten opzichte 2019.

94

Er is samen gewerkt met 94 gastouders. 356 kinderen zijn via Spring door deze gastouders opgevangen.

2,92%

De omzet is met 2,92% gestegen in 2020 ten opzichte van 2019.