Een gezonde start voor ieder kind

Elk kind verdient een gezonde start. We werken er hard aan om van Spring een gezonde kinderopvangorganisatie te maken voor onze kinderen, ouders én medewerkers. Zo hebben we in het kader van de programmalijn Gezond, Bewegen, Groen aan het eind van dit jaar 11 medewerkers van Spring opgeleid tot Coach Gezonde Kinderopvang. Op deze manier werken we structureel aan een gezonde leefstijl van onze kinderen en aan de deskundigheid van onze medewerkers.

Coaches Gezonde Kinderopvang

De coaches Gezonde Kinderopvang zijn pedagogisch medewerkers die een tweedaagse train-de-trainer-cursus gevolgd hebben bij eengezondestart.nl. Nadat de coaches deze cursus voltooid hebben, bieden ze een basismodule Gezonde Kinderopvang aan op hun eigen locatie en buurtlocaties in de regio. Deze module gaat onder andere over bewegen, voeding en sociaal-emotionele veiligheid.

Een van onze coaches is Angela Jozephs. Angela werkt al sinds 2008 bij Spring als pedagogisch medewerker en sinds maart dit jaar mag ze zichzelf coach Gezonde Kinderopvang noemen. Met gezondheid bezig zijn vond ze altijd al leuk: ‘’Mijn zoontje van één jaar oud begon net met eten toen ik de oproep voor de cursus coach Gezonde Kinderopvang zag. Net als veel andere ouders met kinderen van deze leeftijd zat ik met vragen. Hoe zorg ik dat mijn kind voldoende groente eet als hij het niet lekker vind? En wat is gezond beleg voor op de boterham? Ik was erg benieuwd naar hoe men daar bij de cursus naar zou kijken, dus gaf ik me op.’’ Door haar rol als coach kan Angela haar kennis over gezondheid uitbreiden en delen met collega’s. Bij haar locatie De Sprong in Wanroij heeft ze haar collega’s de basismodule Gezonde Kinderopvang inmiddels al aangeboden. Angela: ‘’Ik heb drie bijeenkomsten met mijn team gehad. In de eerste bijeenkomst hebben we het gehad over de leefstijl van de pedagogisch medewerkers zelf.

Angela Jozephs

De tweede bijeenkomst ging over een gezonde leefstijl in interactie met kinderen: hoe leer je een kind wat een gezonde leefstijl is? Daarnaast ging het ook over de voorbeeldfunctie van de pedagogisch medewerkers, bijvoorbeeld over wat zij eten op de groep. De pm’ers hebben immers een voorbeeldfunctie voor de kinderen. Kinderen gezond opvoeden is lastig als pm’ers (en ouders) niet het goede voorbeeld geven. In de derde bijeenkomst hebben we de communicatie met ouders besproken. We kunnen kinderen op de groep van alles leren, maar de opvoeding vindt voor een groot deel natuurlijk ook thuis plaats. Daarnaast hebben ouders ook een voorbeeldfunctie. Hen meenemen in een gezonde levensstijl is dus erg belangrijk.’’

Samen sta je sterk

Alle coaches Gezonde Kinderopvang van Spring hebben vier keer per kwartaal een bijeenkomst waarin ze overleggen en discussiëren over zaken waar ze tegenaanlopen. De meningen over hoe je het beste met een bepaalde situatie om kan gaan verschillen nog wel eens. Angela: ‘’Om een voorbeeld te noemen: wat doe je met een pm’er die op de groep alleen witte broodjes eet omdat ze geen boterhammen lust? De kinderen moeten op de groep brood eten, omdat dat gezonder is. De pm’er geeft in deze situatie niet het goede voorbeeld. De uitdaging zit er dan in hoe je er toch voor kan zorgen dat de pm’er het goede voorbeeld geeft.’’

Gezonde Kinderopvang: van beleid naar praktijk

Binnen het beleid Gezonde Kinderopvang zijn er verschillende gezondheidsthema’s waar aandacht aan besteed wordt: voeding, groen, dagritme, seksuele ontwikkeling, fysieke veiligheid, bewegen, sociaal emotionele ontwikkeling, mediaopvoeding, hygiëne en bescherming tegen de zon. Voor de bso zijn er twee aanvullende thema’s: bewegen en sport en middelengebruik. Maar hoe merken kinderen iets van het beleid op de groep? Op het gebied van voeding komt het in de praktijk vaak neer op het toepassen van de Schijf van Vijf. Angela: ‘’Ik heb mezelf en mijn collega’s de vraag gesteld wat en hoeveel er op de groep gegeten wordt en wat er daarvan in de Schijf van Vijf past. Door de Schijf te gebruiken worden gezondere keuzes gemaakt. Zo letten we er bijvoorbeeld op dat we niet te veel beleg op de boterham voor kinderen doen.’’ Gezonde voeding is erg belangrijk. Overgewicht is een van de grootste gezondheidsproblemen in Nederland. Overgewicht brengt veel gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals een grotere kans op diabetes en hart- en vaatziekten. Een goed gewicht is van groot belang.

Als kinderen al jong een gezond gewicht hebben, hebben ze daar een leven lang plezier van.

Bij het thema ‘mediaopvoeding’ voor jonge kinderen en het thema ‘middelengebruik’ voor bso-kinderen kan je denken aan het reguleren van schermtijd en veilig media- en internetgebruik. Hierbij is de samenwerking met ouders erg belangrijk. Want waar de opvang stopt, gaat de opvoeding thuis verder.

Voldoende bewegen en buiten slapen

Wat bewegen betreft zijn er ook zaken waar aan gewerkt wordt, waaronder buiten spelen. ‘’Als coach Gezonde Kinderopvang heb ik mijn collega’s meegegeven dat wanneer de kinderen buiten spelen, de pedagogisch medewerkers gezellig mee kunnen doen in plaats van dat ze buiten op een bankje gaan zitten. Op deze manier geven de pm’ers het goede voorbeeld. En het is natuurlijk ook gewoon heel erg leuk om samen met de kinderen buiten wat te ondernemen’’, aldus Angela. Ook worden er op steeds meer Spring-locaties beweegvloeren geplaatst. Met de beweegvloeren van onze samenwerkingspartner Springlab stimuleren we 2- tot 6-jarigen om bewegend te leren. Zo kunnen straks nóg meer kinderen op een interactieve manier spelen, leren én bewegen tegelijk.

Met de Springlab-beweegvloeren kunnen kinderen op een interactieve manier spelen, leren én bewegen tegelijk

Daarnaast kunnen kinderen op sommige locaties buiten slapen in buitenbedjes. Zo ook bij De Sprong in Wanroij. Angela: ‘’Buiten slapen heeft veel voordelen. Als kinderen buiten slapen, hebben ze minder slaap nodig voor dezelfde hoeveelheid energie. De luchtkwaliteit buiten is over het algemeen beter dan binnen, omdat er altijd voldoende frisse lucht is.’’

Bescherming tegen de zon

Bescherming tegen de zon is ook een belangrijk onderdeel van Gezonde Kinderopvang. Zo hebben we bij Spring sinds april dit jaar een samenwerking met onze partnerorganisatie Carelyn, om met elkaar onder het motto ‘kinderen leren smeren’ te zorgen dat kinderen zich al vanaf jonge leeftijd leren beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon. Angela: ‘’Op alle locaties hangen zonnebrandcrèmedispensers en tussen 11.00 en 15.00 uur kunnen kinderen beter binnen blijven. Daarnaast hebben we afgelopen zomer ouders gevraagd om hun kind een petje en/of zonnebril mee te geven en dat is massaal gedaan. Het is mooi om te zien hoe we samenwerken met ouders om kinderen een goede gezondheid mee te geven.’’

Het zijn hele simpele dingen die we bij Spring toepassen in het kader van Gezonde Kinderopvang. Als dat maar vaak genoeg gebeurt, wordt het op een gegeven moment de standaard manier van werken. Zo wordt de opvang die we bieden steeds gezonder. Door intensief samen te werken met ouders zorgen we voor een gezonde start voor ieder kind.