In het zonnetje

Al onze pedagogisch medewerkers

Of je kind nu naar een kinderdagverblijf, peutergroep, bso of gastouder gaat, het zijn de medewerkers die het ‘m doen. Zij zorgen ervoor dat je je kind met een gerust hart achterlaat, dat je kind zich thuis voelt, het er fijn kan spelen en zich spelenderwijs kan ontwikkelen. Daarom zetten we op deze plaats normaalgesproken een team van een locatie extra in het zonnetje.

Deze keer gaat dat net even anders. De kinderopvang heeft door corona een onrustige tijd achter de rug. De sluiting van de kinderopvang in de lockdowns afgelopen jaar heeft grote invloed op Spring gehad. Kinderopvang werd tijdelijk noodopvang en dat vroeg om flexibiliteit van onze pedagogisch medewerkers. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat er ondanks de gekke tijd toch een fijne en veilige omgeving voor de kinderen was. Ook toen alle kinderen weer welkom waren op onze locaties stonden onze pm’ers voor hen klaar. Daarom verdienen alle pedagogisch medewerkers het om deze keer in het zonnetje gezet te worden.

Waardering van ouders

Onze overkoepelende oudercommissie (OOC) heeft aan het einde van de lockdown namens alle ouders haar waardering uitgesproken over de opvang in coronatijd. Zij zegt daar het volgende over:

‘’Corona en de bijbehorende maatregelen vanuit de overheid treffen ons allemaal. De meeste ouders hebben een tijd lang hun kinderen niet naar school en de opvang mogen brengen. Kinderen konden moeilijk met hun vriendjes/vriendinnetjes spelen en locaties kregen te maken met een situatie waarbij er niet voldoende kinderen aanwezig waren vanuit de noodopvang om alle locaties rendabel open te houden. Spring heeft hierop een aantal locaties samengevoegd om zodoende voldoende dekking te bieden binnen de regio. Wij menen dat de pm’ers hebben bijgedragen in het succes van de noodopvang door flexibel te zijn in het ondersteunen van locaties waar zij normaliter niet zouden werken.’’

Wij menen dat de pm’ers hebben bijgedragen in het succes van de noodopvang door flexibel te zijn in het ondersteunen van locaties waar zij normaliter niet zouden werken.

‘’Ook hebben zij kwetsbare collega’s beschermd door hun diensten over te nemen, waardoor deze geen risico liepen op de gevaren die behoren bij het virus. Veel pm’ers hebben zich tijdens deze periode laten testen of hadden klachten waardoor ze een aantal dagen niet konden werken. Maar telkens was het mogelijk om als team en als organisatie voldoende inzet te bieden om toch alle kinderen een prettige opvang te bieden.’’

Een (persoonlijk) bedankje

Vanuit de organisatie is naar aanleiding van het geluid van de OOC besloten om elke manager een budget te geven waarmee zij kon zorgen voor een bedankje voor haar pm’ers. ‘’Mede door hun flexibiliteit en hun inzet hebben de pedagogisch medewerkers dit bedankje dik verdiend’’, aldus de OOC. Veel managers kozen voor een persoonlijk bedankje. Zo gaven de managers in regio 3 (gemeente Helmond, Laarbeek en Deurne) hun pedagogisch medewerkers een persoonlijke mok. Op deze manier zien ze nog dagelijks een dankjewel!