Babybeleid bij Spring

Wist je dat de eerste 1000 dagen in het leven van een kind cruciaal en bepalend zijn voor de rest van het leven? Heel belangrijk dus dat hiervoor in de opvang veel aandacht is. Daarom heeft Spring speciaal een babybeleid ontwikkeld én worden onze pedagogisch medewerkers gericht getraind voor werken met 0-jarigen.

Wet IKK en nieuwe wetenschappelijke inzichten

In Nederland hebben we de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Hierin staat o.a. omschreven wat kwalitatief goede babyopvang is. Deze inzichten zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over wat goed is voor een baby en hoe je hiermee omgaat. Een van de eisen in deze wet is dat alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken, vóór 2025 een certificaat voor gerichte scholing voor werken met 0-jarigen moeten hebben behaald.

Bij Spring willen we een stapje verder gaan dan de wettelijke eisen. Daarom hebben nagedacht wat wij zelf onder kwalitatief goede babyopvang verstaan. Wat is goed voor een baby? Wanneer doe je het juiste? En doen we de juiste dingen ook goed? Daar is ons babybeleid uit voortgekomen. De 7 belangrijkste pijlers van ons babybeleid hebben wij uitgelicht in dit filmpje. Benieuwd? Bekijk het hieronder de video.

Maar met beleid alleen kom je er niet. Daarom hebben we de verplichte scholing voor werken met 0-jarigen en de richtlijnen uit ons babybeleid samengevoegd in een zelfontwikkelde training. Op deze manier krijgen onze medewerkers de handvatten om dit zo goed mogelijk in de praktijk te kunnen brengen. Eind 2019 zijn we hiermee gestart en inmiddels zijn al meer dan 250 van onze pedagogisch medewerkers deze training aan het volgen.

Wij willen, net als jij, altijd het beste voor je kind. We vinden kwalitatief goede opvoeding erg belangrijk. Daarom hebben we naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke inzichten ons beleid en daarbij behorende richtlijnen aangepast, want we weten nu dat dat het juiste voor een baby is.

Veel nieuwe wetenschappelijke inzichten

Er zijn opvallend veel nieuwe wetenschappelijke inzichten over baby’s. De laatste jaren is er heel veel breinonderzoek gedaan bij baby’s: hoe ontwikkelen de hersenen zich? Uit dat onderzoek is gebleken dat er veel cortisol vrijkomt als een baby huilt. Cortisol wordt ook wel het stresshormoon genoemd. Dit hormoon is schadelijk voor de ontwikkeling van het brein. Hoe meer stress een baby ervaart, hoe meer cortisol er vrijkomt. Uit breinonderzoek is gebleken dat een baby die stress niet zelf kan kwijtraken, daar heeft hij of zijn een volwassene voor nodig. Dat betekent troosten, want dan kan die cortisol het lichaam uit. Je moet een baby dus oppakken en zorgen dat ie rustig wordt.

Goede communicatie met ouders is key

‘’Bij Spring betrekken we ouders altijd als opvoedpartner bij de opvang, maar bij babyopvang zijn ouders extra belangrijk, omdat zij hun eigen kindje al veel beter kennen dan wij’’, vertelt Diana Wams (afdeling Kwaliteit en Pedagogiek). ‘’Het is super belangrijk dat ouders alle informatie die ze hebben over hun baby met ons delen, en andersom doen wij dat natuurlijk ook. Op die manier zijn we echt samen met de ouders bezig het beste te bieden voor hun kind.’’ ‘’Zo hoor je als ouder bijvoorbeeld het verschil in huil en weet je of je baby een natte luier heeft, honger heeft of moe is. Wij weten dat nog niet. Daarom is het op onze (baby)groepen ook zo belangrijk dat er zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerkers gewerkt wordt, zodat de pm’er op een gegeven moment ook het verschil in huil kan herkennen. Baby’s kunnen nog niet praten, dus ouders praten in feite voor het kind. Daarom is samenwerken met ouders als opvoedpartner zo belangrijk.’’

Diana Wams

Babybeleid in de praktijk

Nu vraag je je vast af: wat merk je als ouder van het babybeleid in de praktijk? Naast goede communicatie en het uitwisselen van informatie, ga je ook zaken terugzien in de inrichting en de bewegingsruimte die baby's krijgen. Diana: ‘’Ouders zullen gaan zien dat we vaker de grondbox gaan gebruiken. We gaan veel meer ‘laag werken’. Dit omdat kinderen laag meer bewegingsruimte hebben, wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Als baby’s laag liggen en de pedagogisch medewerker is met één baby bezig, is de pm’er tegelijkertijd toch voor alle kinderen zichtbaar.’’

Tips voor thuis

  • Huilt je baby? Reageer hier gerust op en probeer je baby te troosten. Pak je baby op en houdt hem of haar dicht tegen je aan. Praat teder en zacht tegen je baby. Je verwent een baby niet door hem of haar te troosten.
  • Helpt troosten niet? Sommige baby’s huilen veel en zijn dan ontroostbaar. Je helpt je baby door zijn of haar leven voorspelbaar te maken. De 3 R’en Rust, Reinheid en Regelmaat zijn hierbij nog steeds van grote waarde. Herhaal alle activiteiten steeds in dezelfde volgorde, bijvoorbeeld slapen, wakker worden, eten, op schoot spelen en knuffelen, luier verschonen, slapen enzovoorts. Maak ook gebruik van rituelen. Dit doe je bijvoorbeeld door steeds dezelfde handelingen te doen tijdens het naar bed brengen.
  • Vind je het fijn als je baby veel aandacht krijgt van pedagogisch medewerkers tijdens het geven van de voeding? Stem je voedingsschema dan met elkaar af. Vaak zijn na 9 uur alle kinderen wel binnen en zijn er voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zodat er uitgebreid tijd is voor een een-op-eengesprek.